Ministerie van Binnenlandse Zaken (2)

Ministerie van Binnenlandse Zaken (2)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.