Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika

Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.