Commissarissen van het Uitvoerend Bewind bij de Departementale Besturen

Commissarissen van het Uitvoerend Bewind bij de Departementale Besturen

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.