Staten van Holland (1572-1795)

Staten van Holland (1572-1795)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Staten van Holland (1572-1795)

Van de Staten van Holland zijn alleen de volgende functies in het bestand opgenomen:

landsavocaat/raadpensionaris;
ontvanger-generaal van Holland;
secretaris.