Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog

Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.