Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van Nijmegen

Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van Nijmegen

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.