Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)

Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)

Naam college:
Raad van Vlaanderen.

Datum oprichting:
6 november 1599.

Datum opheffing:
16 oktober 1795.

Vestigingsplaats:
Middelburg.

Zetelaantal:
1599-1612: 6.
1612-1617: 7.
1617-1661: 8.
1661-1795: 9.
Het betreft hier ordinaris raadsheren, inclusief de president. In verschillende perioden werden extraordinaris raadsheren aangesteld (zie de database).

Zittingstermijn:
Voor het leven.

Benoemende instantie:
Staten-Generaal.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
Aanvangsdatum: commissiedatum, tenzij anders vermeld.
Einddatum: in principe aansluitend op de aanvangsdatum van de opvolger, tenzij een specifieke einddatum bekend is (bijvoorbeeld door overlijden).

Ministers in dienst van het college:
griffier (aanvankelijk secretaris; Adriaen Huyssen wordt in 1604 aangesteld tot secretaris, maar in 1618 opgevolgd als griffier. Ter wille van de overzichtelijkheid is hij en zijn voorganger in de database opgenomen als griffier);
advocaat-fiscaal;
ontvanger van de exploten (vanaf 1633; Zoodsma noemt hem rentmeester van de exploten).

Naamlijsten en bronnen:
-Raadsheren en ministers 1599-1625: Resolutiƫn der Staten-Generaal 1576-1609 10-14. N. Japikse en H.H.P. Rijperman eds. (Den Haag 1930-1970). Resolutiƫn der Staten-Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670 1-7. A.Th. van Deursen, J. Roelevink en J.G. Smit eds. (Den Haag 1971-1994).
-Raadsheren en ministers 1644-1795: Zeeuws archief, rechterlijke archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv. nr. 133-154, resoluties van de raad 1644-1795.
-Raadsheren (1598) 1661-1791 en ministers (1618-1693): Nationaal Archief, archief Staten-Generaal, inv. nr. 12296 index op de commissieboeken, 109-112.

Literatuur:
-Fruin, Robert, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek (2e bijgewerkte druk, 's-Gravenhage 1922) 268-269.
-Tegenwoordige staat van Zeeland en Staats-Vlaanderen I (Amsterdam 1751) VII, 2-14.
-Zoodsma, L., 'De Raad en het Leenhof van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)' in: Hoven en Banken in Noord en Zuid (1994) 27-37.