Nationale Kanselarij (Secretarie Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam)

Nationale Kanselarij (Secretarie Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.