Ministerie van Justitie en Politie

Ministerie van Justitie en Politie

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.