Raad van Judicature voor de Middelen te Water en te Lande in Holland

Raad van Judicature voor de Middelen te Water en te Lande in Holland

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.