Raad van Brabant (1591-1795)

Raad van Brabant (1591-1795)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Raad van Brabant (1591-1795)

Naam college:
Raad en leenhove van Brabant en Lande van Overmaze.

Datum oprichting:
Hoewel al in 1586 opgericht door Leicester, kwam het college pas werkelijk tot stand bij resolutie van de Staten-Generaal van 26 september 1591. Opgenomen in de database zijn de raadsheren vanaf 1591.

Datum opheffing:
9 september 1795.

Vestigingsplaats:
Den Haag.

Zetelaantal:
1586-1591: 3.
1591-1596: 7 (waarvan één president en één advocaat-fiscaal, de laatste tot 1635).
1596-1634: 9.
1634-1795: 10 (waarvan één president en één supernumerair).
(van 1717-1754 werd geen supernumerair benoemd).

Zittingstermijn:
Voor het leven.

Benoemende instantie:
Staten-Generaal.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
Aanvangsdatum: commissiedatum, tenzij anders vermeld.
Einddatum: in principe aansluitend op de aanvangsdatum van de opvolger, tenzij een specifieke einddatum bekend is (bijvoorbeeld door overlijden).

Ministers in dienst van het college:
griffier (tevens rentmeester van de exploten);
advocaat-fiscaal (vanaf 1635, daarvoor gecombineerd met raadsheerschap, tot 1721, toen combinatie met procureur-generaal);
procureur-generaal (tot 1721, toen combinatie met advocaat-fiscaal).

Naamlijsten en bronnen:
Algemeen
-President, raadsheren en ministers 1591-1795: Brabants Historisch Informatie Centrum, archief Raad van Brabant 1-3, 5-6, 19-20 resoluties van de Raad, 9-14, 17-18 kopie resoluties en 7, 8, 21, 22 indices op de resoluties en de kopie-resoluties.
-President en ministers(vanaf 1600) en raadsheren 1654-1792: Nationaal Archief, archief Staten-Generaal, inv. nr. 12296 index op de commissieboeken, 13-16.
-President, raadsheren en ministers 1691-1733: Nationaal Archief, archief Pieter Steyn, inv. nr. 496 en 497.
-Raadsheren en ministers 1591-1625: Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1609 7-14. N. Japikse en H.H.P. Rijperman eds. (Den Haag 1923-1970). Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670 1-7. A.Th. van Deursen, J. Roelevink en J.G. Smit eds. (Den Haag 1971-1994).
-President en ministers 1591-1795: W.M. Lindemann en Th.F. van Litsenburg, Raad van Brabant 1: Inleiding, inventarissen en bijlagen (Inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant deel 29, z.j.) 56.

Literatuur:
-Coopmans, J.P.A., 'Van Soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze', Noordbrabants Historisch Jaarboek 2 (1985) 17-44.
-Fruin, Robert, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek (2e bijgewerkte druk, 's-Gravenhage 1922) 268-269.
-Jong van Beek en Donk, J.J.F. de, Bijdrage tot de geschiedenis van den raad en leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795) (Utrecht 1857).
-Lindemann, W.M., Th.F. van Litsenburg, m.m.v. H.M.B. Jacobs, Raad van Brabant: Brabant deel 1: Inleiding, inventarissen en bijlagen ('s-Hertogenbosch 1981) 5-15.
-Smidt, J.Th. de, 'Van een oud naar een nieuw project. Van Grote Raad van Mechelen naar Raad van Brabant', Noordbrabants Historisch Jaarboek 2 (1985) 113-126.