Comité tot de Zaken van de Marine

Comité tot de Zaken van de Marine

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.