Préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)

Préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.