Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk

Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.