Gedeputeerd Bestuur van Holland (1802-1805)

Gedeputeerd Bestuur van Holland (1802-1805)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.