Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek

Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.