Ministère de la Marine et des Colonies

Ministère de la Marine et des Colonies

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.