Hof van Justitie van Gelderland (1795-1802)

Hof van Justitie van Gelderland (1795-1802)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.