Commissie voor de Zaken van Holland (Conseil pour les Affaires de Hollande)

Commissie voor de Zaken van Holland (Conseil pour les Affaires de Hollande)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.