Staten van Friesland

Staten van Friesland

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Staten van Friesland (1580-1795)

Van de Staten van Friesland zijn alleen de volgende functies in het bestand opgenomen:

secretaris;
tweede secretaris (1770-1771);
griffier (vanaf 1785).