Directoraat-Generaal van Wetenschappen en Kunsten

Directoraat-Generaal van Wetenschappen en Kunsten

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.