Commissariaat der Franse troepen in soldij der Bataafse Republiek

Commissariaat der Franse troepen in soldij der Bataafse Republiek

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.