Departement van Justitie (1815-1861)

Departement van Justitie (1815-1861)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting departement van Justitie (1815-1861)

Naam:
Ministerie van Justitie.
Bij besluit van het Algemeen Bestuur van 30 november 1813 was een commissariaat-generaal van Politie ingesteld. Dit werd op 2 februari 1814 opgeheven. Tot 1 april 1818 functioneerde voor de Noordelijke Nederlanden een departement van Politie onder opperbestuur van de procureur-generaal bij het Hoog Gerechtshof.

Datum oprichting:
Bij kb van 16 september 1815; de benoemde minister ving zijn werkzaamheden op 4 oktober 1815 aan.

Vestigingsplaats:
De hoofdzetel der werkzaamheden was te 's-Gravenhage, ook in de perioden dat de minister te Brussel zitting hield.

Personeel:
Gedurende periodes dat de minister zich te Brussel bevond stond de secretaris aan het hoofd van het departement te 's-Gravenhage.
Functies op het departement die zijn opgenomen in dit repertorium: secretaris, secretaris-generaal, commissaris, referendaris, raadadviseur.

Aanvangs- en einddata in het Repertorium:
De aanvangsdatum voor ministers is de datum van aantreden, voorzover bekend of in het k.b. vermeld. Bij ambtenaren is de datum van de besluiten tot benoeming of ontslag gevolgd.

Bronnen:
NA, Justitie (2.09.01) nrs. 5325-5414 (bezoldigingsregisters); Algemene Rekenkamer, Bureau Vaste Posten (2.02.09.04) nr. 709.

Naamlijsten:
-Ette, A.J.H. van, Onze ministers sinds 1798 (Alphen aan den Rijn 1948).
-Naamlijst van de hoofden der departementen van Algemeen Bestuur, van de ministers van Staat, en van de leden der Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden en van het Koningrijk der Nederlanden, 1813-1851. Met opgave van den tijd van benoeming en aftreding. Samengest. door H. Tollius Drabbe ('s-Gravenhage 1851) 1-28. -Onze bestuurders in moederland en koloniƫn (Leiden 1885) 5-20.

Literatuur:
-Beth, J.C., De departementen van Algemeen Bestuur gedurende het tijdvak 1798-1907 (Groningen 1907).
-Bonder, H., Archieven van het departement van Justitie 1813-1876 ('s-Gravenhage 1933).
-Brauw, W.M. de, De departementen van algemeen bestuur in Nederland, sedert de omwenteling van 1795 (Utrecht 1864).
-Otten, F.J.M., Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004).
-Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. I: 1798-1898 (Den Haag 1994).