Directoraat-Generaal van Openbaar Onderwijs en Wetenschappen

Directoraat-Generaal van Openbaar Onderwijs en Wetenschappen

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.