Commissaris-Liquidateur van de Pretentiën van Gepreste Schippers

Commissaris-Liquidateur van de Pretentiën van Gepreste Schippers

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.