Departementaal Bestuur van de Landschap Drenthe (1805-1807)

Departementaal Bestuur van de Landschap Drenthe (1805-1807)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.