Landsadvocaten ter advies van het Staatsbewind

Landsadvocaten ter advies van het Staatsbewind

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.