Commissaris tot de Gecedeerde Landen aan de Bataafse Republiek

Commissaris tot de Gecedeerde Landen aan de Bataafse Republiek

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.