Maître des Requêtes chargé du Service des Ponts et Chaussées dans les Départements de la Hollande

Maître des Requêtes chargé du Service des Ponts et Chaussées dans les Départements de la Hollande

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.