College van Administratie van de Domeinen van Nassau

College van Administratie van de Domeinen van Nassau

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.