Conseil d' Administration des Postes-Relais

Conseil d' Administration des Postes-Relais

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.