Algemene Rekenkamer (1813-1861)

Algemene Rekenkamer (1813-1861)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Algemene Rekenkamer (1813-1861)

Naam:
Van 30 november 1813 tot 1 augustus 1814 Rekenkamer der Vereenigde Nederlanden. Sedert 1 augustus 1814 Algemene Rekenkamer der Vereenigde Nederlanden.

Datum oprichting:
De Provisionele Rekenkamer werd ingesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 30 november 1813. De Algemene Rekenkamer werd 9 juli 1814 ingesteld (Staatsblad nr. 76). De eerste vergadering vond plaats op 1 augustus 1814. Per ultimo december 1820 werd de Algemene Rekenkamer ontbonden en op 1 januari 1821 opnieuw ingesteld onder de instructie van 21 juni 1820 (Staatsblad nr. 15).

Vestigingsplaats:
's-Gravenhage.

Zetelaantal:
1814-1820: maximaal dertien leden (inclusief de voorzitter).
1820-1830: zestien leden.
Na de afscheiding van Belgiƫ in 1830 negen leden.
Na de herziene instructie van 1841 zeven leden.

Zittingstermijn:
De leden van de Algemene Rekenkamer werden voor het leven aangesteld.

Personeel:
De secretaris werd door de koning benoemd; na de instructiewet van 1841 na een voordracht van de Rekenkamer.

Benoeming/verkiezing:
De eerste bezetting werd in 1814 door de souvereine vorst benoemd. Van 1814-1815 werden vacatures opgevuld door de souvereine vorst/koning uit een nominatie van drie personen, opgesteld door de Staten-Generaal en na 1815 door de koning uit een nominatie van drie personen, opgesteld door de Tweede Kamer.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
De begindatum is de datum van zittingnemen. De einddatum de datum van afscheidnemen.

Bronnen:
NA, Algemene Rekenkamer (2.02.09.07) nr. 6238 e.v. (index op de notulen); Kabinet des Konings (2.02.14) nrs. 8165-8170 (registers van beƫdigden, soms met vermelding van het kb met benoemingsbesluit).

Naamlijsten:
-Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage 1989) 517-521 [met vermelding van het benoemingsbesluit en periode van functioneren; ook de secretarissen].

-De website Parlement & Politiek, op initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden, http://www.parlement.com [de zuidelijke leden zijn hierin niet opgenomen].

Literatuur:
-Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage 1989).
-Otten, F.J.M., Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 143-154.

Opmerkingen:
Van 1 augustus 1814 tot 1 december 1841 werd per drie maanden een lid door de koning tot voorzitter benoemd. Daarna was er steeds een vaste voorzitter. De instructiewetten voor de Algemene Rekenkamer zijn gedateerd 9 juli 1814 (Staatsblad nr. 76), 21 juni 1820 (Staatsblad nr. 15) en 5 oktober 1841 (Staatsblad nr. 40). Het Reglement van Orde werd vastgesteld bij kb van 9 december 1814 en van 30 maart 1822.