Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1815-1818)

Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1815-1818)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1815-1818)

Naam:
Commissariaat-generaal van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Datum oprichting:
Op 16 september 1815 werd Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van het departement van Binnenlandse Zaken afgescheiden en zelfstandig.

Datum opheffing:
Op 19 maart 1818 werd besloten een departement van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniƫn in te stellen en het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op te heffen.

Vestigingsplaats:
Afwisselend te 's-Gravenhage en te Brussel.

Personeel in dienst van het departement:
Aan het hoofd van het departement stond een commissaris-generaal.
Functies op het departement die zijn opgenomen in dit repertorium: secretaris en commissaris.

Benoeming/verkiezing:
De commissaris-generaal werd door de koning benoemd.

Aanvangs- en einddata in het Repertorium:
De aanvangsdatum voor ministers is de datum van aantreden, voorzover bekend of in het k.b. vermeld. Bij ambtenaren is de datum van de besluiten tot benoeming of ontslag gevolgd.

Bronnen:
NA, Binnenlandse Zaken (2.04.01) nr. 3979 (besluiten over personeel en organisatie).

Naamlijsten:
-Ette, A.J.H. van, Onze ministers sinds 1798 (Alphen aan den Rijn 1948).
-Naamlijst van de hoofden der departementen van Algemeen Bestuur, van de ministers van Staat, en van de leden der Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden en van het Koningrijk der Nederlanden, 1813-1851. Met opgave van den tijd van benoeming en aftreding. Samengest. door H. Tollius Drabbe ('s-Gravenhage 1851).
-Onze bestuurders in moederland en koloniƫn (Leiden 1885).

Literatuur:
-Beth, J.C., De departementen van Algemeen Bestuur gedurende het tijdvak 1798-1907 (Groningen 1907).
-Brauw, W.M. de, De departementen van algemeen bestuur in Nederland, sedert de omwenteling van 1795 (Utrecht 1864).
-Ditzhuyzen, Reina van, Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830 ('s-Gravenhage 1977).
-Otten, F.J.M., Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004).