Hoog Gerechtshof voor Financiën en Zeezaken (1814-1819)

Hoog Gerechtshof voor Financiën en Zeezaken (1814-1819)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Hoog Gerechtshof voor Financiën en Zeezaken (1814-1819)

Naam:
Hoog Gerechtshof voor [de] Financiën en Zeezaken.

Datum oprichting:
Bij kb van 4 januari 1814 (Staatsblad nr. 4, StaatsCourant 20-1-1814). Op 22 januari 1814 werden de leden benoemd. De installatie vond plaats op 8 februari 1814.

Datum opheffing:
Bij wet van 24 december 1819 (Staatsblad nr. 59) werd met ingang van 1820 het Hoog Gerechtshof voor Financiën en Zeezaken opgeheven.

Vestigingsplaats:
De residentie.

Samenstelling:
Naast de president waren er zes raadsheren, een raad en advocaat-fiscaal-generaal en een griffier.

Benoeming/verkiezing:
De leden werden door de koning benoemd.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
De begindatum is de datum van het benoemingsbesluit. Als begindatum van de eerste bezetting in 1814 is de datum van installatie aangehouden. De einddatum is de datum van het ontslagbesluit of de opheffingsdatum van het Gerechtshof.

Bronnen:
NA, Hoog gerechtshof voor Financiën en Zeezaken (2.09.59), notulen; Justitie (2.09.01) nrs. 5325-5414 (bezoldigingsregisters rechterlijke macht).

Literatuur:
C.C.D. Ebell, 'De archieven der collegiën, achtereenvolgens belast met de rechtspraak over de convooien en licenten enz. 1795-1811, 1814-1819', in Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven XXXIX (1916) 1e deel, 265-268.

Opmerkingen:
Bij kb van 22 januari 1814 werd de organisatie bepaald. Een voorlopige instructie volgde bij kb van 5 februari 1814.