Departement van Waterstaat (1814-1815)

Departement van Waterstaat (1814-1815)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting departement van Waterstaat (1814-1819)

Naam:
De generale directie van Waterstaat werd op 16 september 1815 het ministerie van Waterstaat en Publieke Werken.

Datum oprichting:
Het departement werd op 8 januari 1814 ingesteld.

Datum opheffing:
Het ministerie van Waterstaat en Publieke Werken werd bij koninklijk besluit van 31 december 1819 opgeheven.

Vestigingsplaats:
Afwisselend te 's-Gravenhage en te Brussel.

Personeel:
Aan het hoofd van het departement stond tot 16 september 1815 een directeur-generaal; daarna een minister.
Functies op het departement die zijn opgenomen in dit repertorium: secretaris (later secretaris-generaal), commissaris en referendaris.

Benoeming/verkiezing:
De directeur-generaal van Waterstaat werd bij souverein besluit benoemd. Met de invoering van de grondwet op 29 maart 1814 werden de hoofden van de departementen van algemeen bestuur aangesteld door de koning.

Verantwoording data:
De aanvangsdatum voor ministers is de datum van aantreden, voorzover bekend of in het k.b. vermeld. Bij ambtenaren is de datum van de besluiten tot benoeming of ontslag gevolgd.

Naamlijsten:
-Ette, A.J.H. van, Onze ministers sinds 1798 (Alphen aan den Rijn 1948).
-Naamlijst van de hoofden der departementen van Algemeen Bestuur, van de ministers van Staat, en van de leden der Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden en van het Koningrijk der Nederlanden, 1813-1851. Met opgave van den tijd van benoeming en aftreding. Samengest. door H. Tollius Drabbe ('s-Gravenhage 1851) 1-28.
-Onze bestuurders in moederland en koloniƫn (Leiden 1885) 5-20.

Literatuur:
-Beth, J.C., De departementen van Algemeen Bestuur gedurende het tijdvak 1798-1907 (Groningen 1907).
-Brauw, W.M. de, De departementen van algemeen bestuur in Nederland, sedert de omwenteling van 1795 (Utrecht 1864).
-IJsselmuiden, P.G., Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne overheidsbureaucratie in Nederland 1813-1940 (Kampen 1988).
-Otten, F.J.M., Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004).