Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van de Veluwe

Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van de Veluwe

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.