personen

Wouter Bouwensz. van Crayesteyn

heer van Wulven en Kraaienstein.

geboren: -
overleden: 1624

lid Oudraad van Dordrecht (1579 - ).

opmerkingen

Vroedschap: Balen geeft afwijkend aanvangsjaar 1580.

bronnen voor de persoonsgegevens

Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1678) 959.

Navorscher, De (Amsterdam 1851-) 57 (1908) tussen 603 en 604.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 75 (1958) 441.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 652.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 17-01-1590 - 31-12-1593
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.