personen

Joost Jongestal

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Stavoren ( - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: genoemd in aan M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 148, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 06-03-1617 - 06-05-1619
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 22-05-1619 - 19-05-1622
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-05-1622 - 01-06-1625
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-03-1645 - 05-04-1647
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon.