personen

Govert Jansz. du Bois

geboren: 1600
overleden: 09-1657

lid Vroedschap van Schiedam (1633 - 1657).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Wapenheraut 1900 geeft afwijkende overlijdensdatum 19 juli in plaats van september.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 185.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 55 (1937) 369.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1654 - 30-04-1656
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...