personen

mr. Johan Hendrik Swellengrebel

geboren: 26-04-1757 te Utrecht
overleden: 26-12-1842 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 290.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 52 (1966) 352.

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 15-07-1784 - 27-06-1792
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 28-06-1792 - 09-09-1795
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof voor Financiën en Zeezaken (1814-1819)
van: 08-02-1814 - 31-12-1819
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 14-02-1820 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...