personen

Gerlich Willem van Doys

geboren: ca. 1700
overleden: 30-01-1774

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 391 en II, 271.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-03-1745 - 13-02-1746
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...