personen

jonkheer mr. Fecco van Jeltinga

geboren: -
overleden: 08-07-1636

opmerkingen

Persoonsgegevens: Smits geeft onjuist jaar van overlijden 1616.
Overig: Smits meent dat hij omstreeks 1615 benoemd is tot gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland, en ook Vries en De Haan Hettema noemen zitting in dat college. Hiervoor zijn elders geen bewijzen aangetroffen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 231 en II, 157.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 10.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 306.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-09-1627 - 27-07-1628
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 15-06-1628 - 01-05-1631
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de commissie van de Staten-Generaal (alsmede de daarvan afgeleide bronnen) vermeldt alleen 'Dr. Jeltinga', Nationaal archief, provinciale resoluties, inv. nr. 369, f. 660 geeft voornaam 'Jelto'. Een persoon met die naam echter niet aangetroffen in De Haan Hettema (zie 'Bronnen').