personen

jonkheer mr. Joan Arend de Vos van Steenwijk tot Nijerwal

heer van Nijerwal en Oldenhof.

geboren: 1746
overleden: 1813

lid Ridderschap van Overijssel (1770 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XI, 118.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 250.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) no. 889

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953), 171.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1240.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 97.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 02-04-1777 - 25-01-1779
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-11-1781 - 27-05-1783
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Schilder (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1782.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1783 - 02-05-1784
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 06-07-1784 - 30-04-1785
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 753 geeft aanvangsjaar 1785.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 25-06-1787 - 25-11-1787
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 753 geeft onjuist eindjaar 1788.

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
van: 1795 - 1795
namens: Schoutambt Vollenhove
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Vollenhove
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Oude IJssel
van: 20-12-1798 - 07-12-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: thesaurier-generaal
instelling: Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën
van: 07-12-1801 - 03-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Raadpensionaris)
van: 01-05-1805 - 27-06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 27-06-1806 - 02-12-1807
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 1 januari 1807.

functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Gelderland (1807-1810)
van: 02-12-1807 - 01-01-1810
anderen met deze aanstelling...

Eervol ontslagen.