personen

Anthonius Ruardus Fink

geboren: 1757
overleden: 1834

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 83.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 396.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 01-06-1796 - 29-05-1797
anderen met deze aanstelling...

De benoeming was provisioneel. Ontslagen.

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 28-07-1801 - 17-10-1801
namens: District Ferwerd
anderen met deze aanstelling...