personen

dr. Cornelis Cornelisz. Veen

geboren: ca. 1564
overleden: -

lid Vroedschap van Hoorn (1596 - 1618).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 62.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 07-04-1613 - 27-04-1615
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 15-07-1617 - 12-08-1618
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-06-1621 - 03-07-1623
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...