personen

jonkheer mr. Jeronimo de Bosch Kemper

geboren: 23-03-1808 te Amsterdam
overleden: 20-10-1876 te Amsterdam

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815.

bronnen voor de persoonsgegevens

Felius, H. van en H.J. Metselaars, Noordhollandse Statenleden 1840-1919 ('s-Gravenhage [z.jr.]) 169.

Hofland, P., Leden van de Raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941 (Amsterdam 1998) 200.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 86 (1996/1997) 325.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 696.

functies in bovenlokale instellingen

functie: substituut-officier
instelling: Criminele Rechtbank (1838-1841)
van: 27-09-1838 - 31-12-1841
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-generaal
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland (1842-1861)
van: 01-01-1842 - 21-10-1852
anderen met deze aanstelling...

Op 22-11-1852 aanvaardde Kemper het ambt van hoogleraar.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Holland (1840-1861)
van: 09-09-1850 - 30-06-1853
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Herkozen in 1853, maar De Bosch Kemper nam niet aan (zijn benoeming tot hoogleraar Atheneaum was onverenigbaar met het Statenlidmaatschap).