personen

dr. Willem van Hogendorp

geboren: ca. 1656
overleden: 13-02-1733

lid Vroedschap van Rotterdam (1689 - 1731).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1731.

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 261.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-09-1699 - 17-01-1703
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...