personen

mr. Epimachus Jacobus Ignatius Cremers

Ook bekend als Eppo Cremers.

gedoopt: 02-03-1766 te Groningen
overleden: 05-06-1815 te Groningen

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 84.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 69.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 38 (1952) 99.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 107.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Stad en Lande
van: 13-02-1795 -
namens: Stad Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 19-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 23-07-1802 - 01-06-1803
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 30-07-1810
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: membre
instelling: Corps Législatif
van: 19-02-1811 - 11-1813
namens: Ems-Occidental
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Groningen (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 05-06-1815
namens: Groningen, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...