personen

Aucke Lycklama à Nijeholt

Ook bekend als Augustinus Lycklama à Nijeholt.

geboren: 1643
overleden: 1715

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 251 en II, 172, maar zonder leefjaren.

bron voor de persoonsgegevens

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 78 (1961) 454.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1673 -
anderen met deze aanstelling...

Bekleding door deze persoon is onzeker, omdat alleen de voorletter en de geslachtsnaam bekend is. In M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel 2 dln. (Leeuwarden 1846) zijn echter geen andere gegadigden aangetroffen.