personen

Evert Adriaansz. van Bleyswijk

geboren: -
overleden: 1652

lid Veertigraad van Delft (1631 - 1652).

opmerkingen

Veertigraad: Kronieken geeft afwijkend eindjaar 1651.
Overig: 'De algemene rekenkamer in de Nederlanden en de daaraan voorafgegane commissien en Collegien van Toezigt op het beheer van ’s lands geldmiddelen 1428-1873' (handschrift in de bibliotheek van de Algemene Rekenkamer) noemt hem ten onrechte als gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer van 1638 tot 1641.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 227.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 22 (1918) 207.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 11-05-1644 - 19-05-1647
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...